Privacy

Bordspellenstapel.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen bordspellenstapel.nl met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door bordspellenstapel.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan bordspellenstapel.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door bordspellenstapel.nl is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers. Wij e-mailen uitsluitend naar diegenen die hebben aangegeven op de mailing prijs te stellen. Uitschrijven is altijd mogelijk via een link in elke mailing.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email). Deze informatie is minimaal nodig voor de correcte afhandeling van bestellingen.

Onze site kan links bevatten naar andere sites die niet tot bordspellenstapel.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Bordspellenstapel.nl gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Bordspellenstapel.nl zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en al zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

Contact opnemen met bordspellenstapel.nl: Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, over de website www.bordspellenstapel.nl of uw ervaringen met onze website, kunt u ons onder info@bordspellenstapel.nl of telefonisch, op 0617552361, bereiken.