AVG

Als U vragen heeft over hoe wij met Uw klantgegevens omgaan, dan kunt U contact met onze Data Protection Officer opnemen via info@bordspellenstapel.nl.

Bordspellenstapel.nl verzamelt Uw klantgegevens om twee redenen. Wij verzamelen uw gegevens als U een bestelling heeft gedaan in onze website. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Wij verzamelen ook uw gegevens als u heeft aangegeven dat U op de hoogte gehouden wilt worden van onze aanbiedingen, activiteiten en nieuwtjes.

Voor inzage in uw klantgegevens, rectificatie van uw klantgegevens, het wissen van uw klantgegevens, klachten over het gebruik van uw klantgegevens of het bezwaar maken over het gebruik van uw klantgegevens, kunt u contact met onze Data Protection Officer opnemen, te bereiken op mailadres info@bordspellenstapel.nl.

Bordspellenstapel.nl gebruikt de klantgegevens uitsluitend voor het afhandelen van de eigen klantenbestellingen of het informeren van de eigen klanten en zal daarom nooit de gegevens delen met welke andere partij dan ook. Bordspellenstapel.nl werkt niet buiten de EU en heeft dus geen waarborgen hoeven treffen om ervoor te zorgen dat de gegevens conform de AVG worden verwerkt buiten de EU.

Bordspellenstapel.nl bewaart de gegevens voor een periode die de doelstelling van het bewaren van deze gegevens dient.